دعوت به همکاری

این شرکت در نظر دارد جهت تکمیل کادر فروش ، کارشناس فروش خانم یا آقا (با سابقه کاری مرتبط) استخدام نماید.
کارشناس فروش تجهیزات سیسکو
کارشناس فروش تجهیزات اچ پی
کارشناس فروش تجهیزات پسیو و رک
لذا از متقاضیان استخدام دعوت می شود رزومه خود را به ایمیل info@gespco.com  ارسال نمایند.